வியாழன், 27 அக்டோபர், 2016

happy diwali


இந்த தீப ஒளி  திரு நாளில்
மனம் மலரவும்,மகிழ்ச்சி நிறையவும் 
ஒற்றுமை ஓங்கவும், இல்லம் செழிக்கவும் 
இறைவனை வேண்டுகிறேன்!